Algemene voorwaarden hondenuitlaatservice

Hondencentrum Aikidogs is gevestigd in Schalkhaar.
Postadres: Bakkerskamp 16, 7433 EL Schalkhaar.
Telefoon: 06 48362692

Website: www.aikidogs.com
E-mail:info@aikidogs.com

Aikidogs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68141386 En bij de belastingdienst met BTW-nummer NL096688476B01.

Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen Aikidogs en de klant gelden de onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Aikidogs Hondenuitlaatservice

Entingen en gedrag

 • Je hond dient gezond te zijn.
 • Je hond dient gechipt te zijn.
 • Je hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen.
 • Je dient een besmetting zo spoedig mogelijk te melden.
 • Je hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.
 • Je hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.
 • Je wordt geadviseerd je hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.
 • Je wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.

Schade/ aansprakelijkheid

 • Je hond dient opgenomen te zijn in je WA verzekering.
 • Jij blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door je hond aan derden.
 • Schade aan je huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice.
 • In losloopgebieden zal je hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op je hond. Daarbij is Aikidogs niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van je hond.

Lengte wandeling en weeralarm

 • De uitlaatservice loopt met je hond op afgesproken tijden.
 • De uitlaatservice loopt minimaal een uur met je hond.
 • De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met je hond naar een dierenarts te gaan.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond
 • Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

Afzeggen en opzeggen

 • Je dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen.
 • Je heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.
 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan je terugbetaald.
 • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
  • Ziekte.
  • Prive/ familie omstandigheden.
  • Weeralarm of extreme gladheid.

Het (sleutel) contract en betalingen

 • Je dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat je hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien je niet thuis bent.
 • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”
 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.
 • Strippenkaarten worden per wandeling afgeschreven door de uitlaatservice. Je wordt tijdig ervan op de hoogte gesteld als de strippenkaart bijna op is.
 • Betaling kan voorafgaand aan de wandeling worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een strippenkaart.
 • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Aikidogs, onder vermelding van je naam en de naam van je hond.

Sleutelcontract

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel: Hondenuitlaatservice Aikidogs verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:

 • Niet zal dupliceren.
 • Niet zal voorzien van adresgegevens.
 • Zorgvuldig in huis zal bewaren.
 • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden.
 • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden.
 • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.

Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal hondenuitlaatservice Aikidogs de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Hondenuitlaatservice Aikidogs kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.