Amichien Bonding methode – te volgen in Deventer

Amichien Bonding is gebaseerd op de principes van de wolvenroedel.

In het onderstaande praktijkvoorbeeld heb ik gebruik gemaakt van deze methode.

Laslo is een zwerfhond uit Roemenië. Ik kreeg het verzoek om te komen helpen om een bijtprobleem op te lossen. Laslo had de gewoonte om bezoekers (vooral mannen) in de kuiten te happen, daarbij blafte hij veel wanneer er mensen langs het huis liepen of de telefoon overging. De baasjes stopten Laslo voor de veiligheid in de schuur als er familie of vrienden op bezoek kwam.

Bij binnenkomst hield de eigenaar Laslo angstvallig vast. Ik verzocht hem de hond los te laten en hem de kans te geven mijn geur op te nemen. (eigenlijk wilde ik ook graag dat de hond bevrijd werd van de energie van zijn baasje). Laslo kwam rustig naar me toe, ik liet hem snuffelen terwijl ik hem volledig negeerde; niet praten, niet aanraken en geen oogcontact. Terwijl ik het probleem met de baasjes besprak, kwam Laslo bij me staan en likte twee keer aan mijn hand, voor mij was dit een teken dat hij me accepteerde in zijn roedel.

Bij Laslo heb ik gebruik gemaakt van de Amichien Bonding methode die ontwikkelt is door Jan Fennell. Deze methode gaat uit van vier basisprincipes: 1) Het weerzien na een scheiding, 2) Tekenen van gevaar, het beschermen van de roedel, 3) De leiding over de wandeling, 4) Voedsel is macht.

De methode die Jan Fennel gebruikt is niet nieuw, de werkwijze en de koppeling van de vier onderdelen wordt door haar echter op een duidelijke manier uitgelegd. De reden dat ik haar methode soms toepas is, dat er zonder straf en zonder dwang gewerkt wordt. Vergelijk je haar methode met bijvoorbeeld de zienswijze van Cesar Millan, dan zal je veel overeenkomsten zien.

Laslo

Na een aantal weken ben ik voor een tweede sessie bij de eigenaars langs geweest om de puntjes op de “i” te zetten. Doordat de baasjes nu consequent en zelfbewust met hun hond omgaan en Laslo aan de gestelde regels, grenzen en beperkingen houden, heeft hij rust gevonden.