Hondenfluisteraar – Dierentolk Deventer

Op zoek naar een hondenfluisteraar in Deventer?

Wat is een hondenfluisteraar of dogwhisperer?

Een hondenfluisteraar is iemand die vooral op gevoelsniveau met honden communiceert. Hij ziet een hond en weet vaak hoe deze (en het baasje) zich voelt, het is een soort universele energie die binnenkomt. Je zou hem/haar ook dierentolk kunnen noemen.

Wat doet een hondenfluisteraar?

Hij helpt je met het oplossen van de meest uiteenlopende gedragsproblemen van je hond. Bij medische problemen verwijst hij je altijd door naar een dierenarts. 

Mensen en honden verschillen als soort met als resultaat  dat er vaak misverstanden ontstaan in de  communicatie. Een hondenfluisteraar probeert je te leren jouw niveau van communicatie af te stemmen op dat van de hond.

De mens is, in een ver verleden, zijn natuurlijke vermogen om met zijn gevoel (energie) te communiceren grotendeels kwijtgeraakt. We geven de honden bevelen en gaan er vanuit dat hij ze begrijpt. Luistert hij niet, dan is dit over het algemeen de schuld van de hond. Om met een hond te kunnen communiceren moeten wij zijn taal leren omdat het is voor hem onmogelijk is de onze te leren.

Honden communiceren door middel van energie, lichaamstaal, geur, gelaatsuitdrukking, beweging van de oren, de staart, hun stem en de algemene houding. Dit zijn vrijwel allemaal non-verbale communicatieve vaardigheden, terwijl wij als mens juist vooral verbaal zijn ingesteld.

Een hondenfluisteraar observeert en begrijpt de gebaren van onze honden en spreekt ze naar ons uit. Hij respecteert de hond voor wat hij is als dier en respecteert de natuurlijke instincten van de hond.

Hondenfluisteraars zijn op zoek naar een omgeving waarin je met de hond samenwerkt, dus geen omgeving waar hij alleen maar onder dwang dingen moet uitvoeren. In de praktijk maakt hij gebruik van zijn observatievaardigheden, hij luistert, identificeert, interpreteert en ontwikkelt een begrip van de handelingen, gevoelens en behoeften van het dier. Hij maakt hierbij gebruik van energie, een zachte toon, subtiele bewegingen (lichaamstaal).

Hondenfluisteraar
Een hondenfluisteraar luistert.

Luisteren naar honden is communiceren in het NU.