Hondengedragsdeskundige

Als ervaren hondengedragsdeskundige geef ik advies bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

Maak gebruik van het (gratis) intakegesprek waarin ik samen met jou (jullie) het probleem in kaart breng. Als er van beide kanten de juiste energie is voor een samenwerking, ga ik aan een gepaste oplossing werken. Afhankelijk van het probleem, kun je vaak al met een of twee sessies het ongewenste gedrag ombuigen of voor een groot deel verhelpen.

 

Het oplossen van een gedragsprobleem is geen tovertrucje, dat je even uitvoert waardoor het wonder is geschiedt. De oplossing ligt meestal in het  veranderen van de manier van leven.

 

Gedragsproblemen die zich buiten voordoen hebben vrijwel altijd hun oorsprong in de omgang met de hond in huis. Het hanteren van gedragsregels, grenzen en beperkingen wordt thuis nog wel eens vergeten, bewust of onbewust. Met de juiste oefeningen en motivatie is er vaak op korte termijn al verbetering van het gedrag mogelijk. Ik werk altijd op basis van vertrouwen, met respect voor de hond en zijn wezen.