Aikidogs Deventer hondentraining, coaching en gedragsbegeleiding voor mens en hond

Hondengedragsdeskundige

Als ervaren hondengedragsdeskundige geef ik advies bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

Maak gebruik van het (gratis) intakegesprek waarin ik samen met jou (jullie) het probleem in kaart breng. Als er van beide kanten de juiste energie is voor een samenwerking, ga ik aan een gepaste oplossing werken. Afhankelijk van het probleem, kun je vaak al met een of twee sessies het ongewenste gedrag ombuigen of voor een groot deel verhelpen.

 

Het oplossen van een gedragsprobleem is geen tovertrucje, dat je even uitvoert waardoor het wonder is geschiedt. De oplossing ligt meestal in het  veranderen van de manier van leven.

 

Gedragsproblemen die zich buiten voordoen hebben vrijwel altijd hun oorsprong in de omgang met de hond in huis. Het hanteren van gedragsregels, grenzen en beperkingen wordt thuis nog wel eens vergeten, bewust of onbewust. Met de juiste oefeningen en motivatie is er vaak op korte termijn al verbetering van het gedrag mogelijk. Ik werk altijd op basis van vertrouwen, met respect voor de hond en zijn wezen.

 

Hondencoach

Mijn werk als hondencoach is er op gericht balans te brengen in de relatie tussen mens en hond.

Een ongewenst gedrag kan door allerlei oorzaken ontstaan zijn. Soms is de eigenaar daar debet aan, maar vaak zijn de leefomstandigheden of omgevingsfactoren er de oorzaak van. Ongewenst gedrag zoals: trekken aan de lijn, uitvallen naar andere honden, blaffen, niet alleen thuis kunnen blijven, kunnen daar de gevolgen van zijn. Ook het opnemen van een tweede of derde hond in huis kan voor veel onrust en problemen zorgen

 

Tijdens de coaching werken we aan de zelfbeheersing en het zelfvertrouwen van de hond (en wellicht het jouwe). In dit traject werken we heel gericht aan een betere verstandhouding tussen jou (je gezin) en de hond. Leer zijn lichaamstaal lezen en weet wat zijn plannen of verwachtingen zijn. Leer op het juiste moment op een prikkel te reageren en leer problemen voor te zijn door management toe te passen.

 

Om aangeleerd gedrag en ingeslepen gewoontes om te kunnen buigen tot gewenst gedrag, is het cruciaal dat je contact kunt maken met je hond. Zonder aandacht kun je een hond niets leren, aandachtoefeningen zullen daarom ruim aan bod komen tijdens de coaching en de trainingen.

Hondentrainer

Als hondentrainer geef ik training op basis van beloning – positieve bekrachtiging.

Tijdens mijn trainingen maak ik gebruik van het clicker principe. Bij deze methode werk je op basis van beloning – positieve bekrachtiging, je versterkt een gewenst gedrag zodat de hond het gaat herhalen. Bij bestraffing – positieve/negatieve straf voeg je iets negatiefs toe of onthoudt je de hond iets  (positief betekend hier iets toevoegen, b.v. een ruk aan de lijn, een tik op de neus). Welke vorm van straf je ook geeft, je krijgt achteraf pas te zien of het heeft geholpen.

 

Ik help je bij de opvoeding en training van je pup of volwassen hond, gewoon bij je thuis of in de woonomgeving. Bij de  puppy’s en jonge honden ligt de focus op het opvoeden tot sociale huishond en het aanleren van basisvaardigheden. Tijdens de gehoorzaamheidstraining, ook wel obedience genoemd, voor volwassen honden vormt ontspanning een belangrijk onderdeel. De focus ligt hier heel sterk op vertrouwen en begrip hebben voor elkaar.

 

Het is ook goed mogelijk dat je een hond uit het buitenland  of uit het asiel aangeschaft hebt en wilt gaan trainen. Vaak kunnen deze honden wel wat extra hulp gebruiken om zich goed aan te passen in het gezin en onze leefomgeving.

Als je jongere kinderen in huis hebt, kun je ook samen met je kind(eren) de kind-hond training volgen.